Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Karkonowskie...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo...

Wyniki konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w wyniku konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”, które odbyły się w...

konsultacje społeczne „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015.” Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia...

Pierwsze w Polsce Konsumenckie Centrum E-porad już działa

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 18 lipca 2012 r. Pierwsze w Polsce Konsumenckie Centrum E-porad już działa Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. Masz problem i nie wiesz, gdzie szukać porady? Nie wiesz jak...

Świadczymy pomoc w załatwianiu spraw poprzez skorzystanie z usług przeszkolonego pracownika

Świadczymy pomoc w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym poprzez skorzystanie z usług przeszkolonego pracownika.

Informacja o przyznanej dotacji 2012

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 1. Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego 1) PTTK Oddział „Ziemi...

Nowy regulamin funkcjonowania parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lwóweckiego

Informujemy, że na podstawie zarządzenia Starosty Lwóweckiego Nr OR.120.11.2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. na terenie Służby Drogowej w Bystrzycy 2, 59-610 Wleń funkcjonuje parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lwóweckiego. W załączeniu podajemy do wiadomości nowy Regulamin funkcjonowania parkingu...