Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta Stowarzyszenia HOMO VIATOR na realizacje zadania publicznego pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób!”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób! ” W dniu 19 września 2014 roku do Starostwa...

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do prac nad powołaniem członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego.

Komunikat Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

W dniu 27 czerwca 2014r. (piątek) Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim nie będzie mógł załatwiać klientów w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy w godz. 9.00 13.00 ze względu na brak energii elektrycznej.

Statystyka instroktorów nauki jazdy

OSK „Prywatna Szkoła Nauki Jazdy” Bogdan Straszak, ul. Płakowicka 24, Lwówek Śląski nr ośrodka 00010212 Kat. TEORETYCZNE PRAKTYCZNE Ogółem Pozytywne Negatywne Ogółem Pozytywne Negatywne Og. % Og. % Og. % Og. % A 1 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% B 60 35 58,33% 25 41,67% 98 31 31,63% 67 68,37% C 2 1 50% 1 50% 5 2 40% 3 60% C+E 0 0 0% 0 0% 2 1 50% 1 50% T 3 1 33,33% 2 66,67% 1 1 100% 0 0% SUMA 66 38 57,58% 28 42,42% 107 36 33,64% 71 66,36% ...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek: 1. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu, Kamień 22, 59-630 Mirsk 2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach, Łupki 22, 59-610 Wleń 1. Do konkursów może przystąpić osoba,...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

Sprawozdanie jest realizacją art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami). Program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego ...

Informacja o podziale środków w zakresie Ochrony Zdrowia

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku w zakresie Ochrona zdrowia dokonano podziału środków. 1) Stowarzyszenie „HOMO VIATOR” w Gryfowie Śląskim zadanie: „Zdążyć na czas z pomocą” przyznana kwota – 1...

KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym tj. 01.04.2014r. Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych z powodu remontu będzie czynny do godziny 13.30.