Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z pkt. VIII do Uchwały Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu...

Zaproszenie do prac w komisji

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...