Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.” Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 3 października...

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca Pana Macieja Wasiak ur. 24.02.1955r. Zieleń - Uniejów s. Zygmunta. Treść ogłoszenia w załączeniu.