Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2012 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XIV/61/2011 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012”....

OGŁOSZENIE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJW W MIRSKU

Mirsk, 18.01.2012r OGŁOSZENIE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJW W MIRSKU Z DNIA 18 STYCZNIA 2012 ROKU Dom Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że w związku z upływem 20 lat od momentu pochowania zmarłych mieszkańców naszego Domu Administrator Cmentarza Komunalnego w Mirsku wystąpił do nas z prośbą o uiszczenie opłaty za miejsce...