Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że w dniu 11 grudnia 2012 roku wpłynął...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

W dniu 8 stycznia 2013r, Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci...