Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.” Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 3 października...

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca Pana Macieja Wasiak ur. 24.02.1955r. Zieleń - Uniejów s. Zygmunta. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...