Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4 informuje:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4 informuje, że w swojej siedzibie wywiesił wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. Wykaz zostaje wywieszony przez okres 21 dni od 09.06.2016r. do 30.06.2016r.

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim informuje, że Apteka pod Gołębiami, ul. Kościuszki 26, Wleń przekazała informację o likwidacji działalności. Wobec powyższego nie będzie pełniła dyżuru w wyznaczonym terminie tj. od dnia 25.04.2016 do dnia 01.05.2016 roku.

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim informuje, że Apteka pod Gołębiami, ul. Kościuszki 26, Wleń przekazała informację o likwidacji działalności. Wobec powyższego nie będzie pełniła dyżuru w wyznaczonym terminie tj. od dnia 25.04.2016 do dnia 01.05.2016 roku. Telefoniczny dyżur w sprawie realizacji recept w w/w terminie w zastępstwie...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim Zadanie: „Organizacja...

Zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...