Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim informuje, że Apteka pod Gołębiami, ul. Kościuszki 26, Wleń przekazała informację o likwidacji działalności. Wobec powyższego nie będzie pełniła dyżuru w wyznaczonym terminie tj. od dnia 25.04.2016 do dnia 01.05.2016 roku.

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim informuje, że Apteka pod Gołębiami, ul. Kościuszki 26, Wleń przekazała informację o likwidacji działalności. Wobec powyższego nie będzie pełniła dyżuru w wyznaczonym terminie tj. od dnia 25.04.2016 do dnia 01.05.2016 roku. Telefoniczny dyżur w sprawie realizacji recept w w/w terminie w zastępstwie...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim Zadanie: „Organizacja...

Zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zborowego dla Powiatu Lwóweckiego”

Lwówek Ślaski, dnia 9 lutego 2016r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lwóweckiego” Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) w sprawie poddania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata...