Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informujemy, że Powiat Lwówecki wyraził wolę uczestnictwa jako Partner Wspierający w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doractwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Partnerem Niemieckim.

Informujemy, że Powiat Lwówecki wyraził wolę uczestnictwa jako Partner Wspierający w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doractwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Partnerem Niemieckim.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2016r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 07 marca 2016 do 21 marca 2016 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie budynek Starostwa Powiatowego w Lwówku...

Konsultacje społeczne dot. zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.” Termin konsultacji zostaje ustalony od...

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci...

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W wyznaczonym terminie...

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 393/1 w obrębie Kamień gmina Mirsk

Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym o kątach pochylenia połaci 43 stopni – inwestycja do realizacji na działce nr 393/1 w obrębie Kamień gmina Mirsk

Program Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015-2020

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ZAPRASZA jednostki samorządu terytorialnego powiatu lwóweckiego, partnerów społecznych i gospodarczych, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, na podstawie w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zgłaszania uwag i opinii dot....

Informacja o wynikach konsultacji

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w trakcie konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”, nie zgłoszono uwag i wniosków...

Zgłoszenie przebudowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 589/2 w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 589/2 w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski