Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zborowego dla Powiatu Lwóweckiego”

Lwówek Ślaski, dnia 9 lutego 2016r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lwóweckiego” Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) w sprawie poddania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata...

Informujemy, że Powiat Lwówecki wyraził wolę uczestnictwa jako Partner Wspierający w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doractwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Partnerem Niemieckim.

Informujemy, że Powiat Lwówecki wyraził wolę uczestnictwa jako Partner Wspierający w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doractwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Partnerem Niemieckim.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2016r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 07 marca 2016 do 21 marca 2016 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie budynek Starostwa Powiatowego w Lwówku...

Konsultacje społeczne dot. zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.” Termin konsultacji zostaje ustalony od...

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci...

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W wyznaczonym terminie...