Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu "Strategii Sudety 2030"

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Powiat Lwówecki, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3),...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia...

Informacja nt. podziału środków finansowych na zadania publiczne Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej lp nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez...

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 26 lutego do 12 marca 2018 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z pkt. VIII do Uchwały Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu...