Komunikaty

Konsultacje społęczne w sprawie wyrażenia opinii na temat projektowanej zmiany granic administracyjnych gminy Mirsk, Powiat Lwówecki poprzez wyłączenie z jej obszaru powierzchni około 210

                                                                     Załącznik do Uchwały nr 215/06/2010

Zarządu Powiatu Lwóweckiego
 z dnia 19 stycznia 2010r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały        Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r.                   w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że                 w dniu 29 grudnia 2009 roku wpłynął do Rady Powiatu Lwóweckiego wniosek Burmistrza Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój w sprawie ustalenia nowych granic Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój, Powiat Lubański poprzez wyłączenie z Gminy Mirsk, Powiat Lwówecki obszaru
o powierzchni około 210 ha z jednoczesnym włączeniem jego do obszaru Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców Powiatu Lwóweckiego o składanie opinii:

czy jesteś za wyłączeniem z obszaru Gminy Mirsk działek oznaczonych
w ewidencji gruntów Powiatu Lwóweckiego o numerach:

 

- Obręb Izera

Nr 75, 213,212/1,211/1,210/1,209/1,208/2, 266/3, 267/2, 276/1, 277/1, 285/1, 286/1, 287/2 , 288/1, 575/1 569/1, 569/2, 292/1, 255/1, 255/2, 255/3, 256/2, 11/268, 10/268, 3/268/ 4/268, 1/268, 8/268, 269, 290/1, 238/1.

 

- Obręb Orłowice

Nr 406, 405

 

i włączeniem ich do obszaru Gminy Miejskiej Świeradów -  Zdrój

 

Opinie należy składać:

 -  w terminie  do dnia 15 marca 2010 roku,

 -  pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski, Aleja  Wojska   Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (opinia powinna zawierać adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby składającej opinię), 

-  osobiście w siedzibie Starostwa (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godzinach       od 800 – 1530 .

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu                             0/75 782-36-52 lub 0/75 782-32-92, fax 0/75 782-36-54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1530  lub  w siedzibie Starostwa.  

                                                                      Przewodniczący

    Zarządu Powiatu Lwóweckiego

                     Artur Zych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2010 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1506
25 stycznia 2010 14:58 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
25 stycznia 2010 14:57 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumentu.