Komunikaty

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie

poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach :

 

Panu Czesławie Dyrda ,urodzonemu 26.11.1929r. ,synowi Stanisława;

 

Panu Grzegorz Długi ,urodzonemu 29.09.1939r. ,synowi Nepomucyna

 

Panu Ryszardzie Brzezińskim, urodzonemu 26.06.1956r., synowi Edmunda

 

Panu Zdzisławie Zawadka ,urodzonemu 07.04.1934r., synowi Stefana

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje , że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006r. (Dz.U. Nr 208 , poz. 1537

z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego  depozytu .

 

Spadkobiercy proszeni są o kontakt pisemny pod adresem :

Dom Pomocy Społecznej

Nielestno 17

59-610 Wleń

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 589
20 października 2011 13:05 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu.