Komunikaty

Informacja o przyznanej dotacji 2012

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

1.    Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego  

1)    PTTK Oddział „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim
Zadanie : „ Eliminacje Międzypowiatowe 44 Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska”
przyznana kwota  800,00
2)    Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim
Zadanie: „Działalność na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych z  terenu Powiatu Lwóweckiego”
Przyznana kwota 700,00
3)    Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” Mojesz
Zadanie : „Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego ( kulinarnego) – kuchnia naszej babci”
przyznana kwota 1 500,00
4)    Stowarzyszenie Awantura Gryfów Śląski
Zadanie : „Organizacja imprez muzycznych dla młodzieży”
przyznana kwota  2 000,00
5)    Stowarzyszenie HOMO VIATOR  Gryfów Śląski
Zadanie : „Historia w zasięgu ręki”
przyznana kwota  2 000,00

2.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1)    Powiatowy  Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim
Zadanie:  „Organizacja cyklu imprez sportowych z kalendarza PSZS oraz Ligii Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego”
przyznana kwota  15 000,00
2)    Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim
Zadanie: „Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich”
przyznana kwota  9 000,00
3)   Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” w Gryfowie Śląskim
Zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechniania             kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych”
przyznana kwota  1 000,00
4)   PTTK   Oddział „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim
Zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich”
przyznana kwota  1 000,00
5) Gminny Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Wleń
Zadanie: „Organizacja turniejów piłki nożnej i tenisa stołowego”
przyznana kwota   800,00
6)  Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
      Gryfowie Śląskim
Zadania: „II sylwestrowy Halowy Turniej o Puchar Starosty Lwóweckiego dla dzieci
i młodzieży” , „IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Miast Partnerskich ORLIK CUP 2012 dla dzieci”
przyznana kwota 1 500,00
7)  Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” w Rakowicach Wielkich
Zadanie: „Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie powiatu lwóweckiego”
przyznana kwota  1 000,00
8)  Uczniowski Klub Sportowy „BOBRZANIE” we Wleniu
Zadanie: „Organizacja turniejów tenisa stołowego”
przyznana kwota  500,00
9)  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX- Lwówek Śl.
Zadanie: „Szerzenie aktywności fizycznej i osiągania wyników sportowych na wszelkich poziomach”
przyznana kwota  1 200,00

3.    Ochrona i promocja zdrowia

1)    Polski Związek Niewidomych  Koło we Lwówku Śląskim z siedziba w Gryfowie Śląskim
Zadnie : „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
przyznana kwota  700,00
2)    Stowarzyszenie HOMO VIATOR w Gryfowie Śląskim
Zadanie : „ Przeciwdziałaj cukrzycy. Teraz!”
przyznana kwota  800,00
3)    Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Zadanie : Szkolenie pierwszej pomocy, promocja honorowego krwiodawstwa, zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom”
przyznana kwota: 2 500,00

4.    Turystyka i krajoznawstwo
 
1)  Stowarzyszenie Maltanowo  Płóczki Górne
Zadanie : „Poznajemy powiatowe szlaki spacerowe- upowszechnianie turystyki
ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież”
przyznana kwota  800,00
2)   PTTK Oddział „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku  Śląskim
Zadania: „Odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych na terenie Powiatu Lwóweckiego”, „XIX Ogólnopolska Impreza na Orientację Wiosna 2012”, „ XXXIV Ogólnopolski Rajd Młodzieży Szkolnej „Babie Lato”, „XIX Ogólnopolski Rajd im. Ks. Henryka I  Brodatego”,  „X Ogólnopolskie Lwóweckie Letnie Marsze na Orientację”, „XV Lwóweckie Lato Agatowe”
przyznana kwota  2 200,00

5.    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1)    Koło Łowieckie „GŁUSZEC” Lwówek Śląski
Zadanie : „Ochrona zagrożonych gatunków”
przyznana kwota  4 500,00
2)    Stowarzyszenie Maltanowo  Płóczki Górne
Zadanie: „ Miej serce dla przyrody- nie zanieczyszczaj łąk, lasów i wody”
przyznana kwota  500,00

6.    Promocja i organizacja wolontariatu

1)    Stowarzyszenie HOMO VIATOR Gryfów Śląski
Zadanie : „Wolontariat –dlaczego nie?”
przyznana kwota  5 000,00


                                                                                       Przewodniczący

                                                                           Zarządu Powiatu Lwóweckiego

                                                                                 Józef Stanisław Mrówka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2012 19:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 657
19 marca 2012 19:11 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.