Komunikaty

konsultacje społeczne „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2013-2015.”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 9 października 2012 roku do dnia 16 października 2012 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej.

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: is@powiatlwowecki.pl.

 

Załączniki: 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Załącznik Nr 1 „Wieloletniego Program  Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”.

Załącznik Nr 2  Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu

Informacja o spotkaniu

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim  Al. Wojska Polskiego 25 A w dniu 16 października 2012 roku o godzinie 15oo.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2012 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 441
09 października 2012 15:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [program_wieloletni.docx] do dokumentu.
09 października 2012 15:29 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [formularz_do_uchwalywieloletni_program_wspolpracy_na_lata_20132015.do c] do dokumentu.
09 października 2012 15:27 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.