Komunikaty

Wyniki konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w wyniku konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”, które odbyły się w terminie 9-16 października 2012 roku. Organizacje pozarządowe zgłosiły następujące uwagi
do przedstawionego projektu:

  1. Stowarzyszenie Nowoczesna Wieś (podczas spotkania) zaproponowało wprowadzenie do priorytetowych zdań  punktu „kultura i sztuka”.
  2. Stowarzyszenie Maltanowo (pocztą elektroniczną) – zaproponowało wprowadzenie
    do priorytetowych zdań punkty: „kultura i sztuka” oraz „bezpieczeństwo”.
  3. 3.      Fundacja Nasz Szpital (pocztą elektroniczną)  - zaproponowało wprowadzenie
    do priorytetowych zdań punkt „ochrona zdrowia”.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Lwóweckiego postanowił
nie wprowadzać ich do projektu przedmiotowej uchwały. Zdaniem Zarządu, z uwagi
na ograniczone środki finansowe, zasadne jest zmniejszenie liczby zadań priorytetowych dofinansowanych z budżetu Powiatu. Jako priorytetowe uznane są zadania wymienione w pkt. VI Programu.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2012 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 451
05 listopada 2012 15:13 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.