Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały  Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że   w dniu 11 grudnia 2012 roku wpłynął do Rady Powiatu Lwóweckiego wniosek Burmistrza Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój, Powiat Lubański poprzez włączenie w obszar Świeradowa Zdroju terenów otaczających Miasto Świeradów Zdrój, Powiat Lubań a pozostających w granicach administracyjnych Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk, Powiat Lwówecki o powierzchni całkowitej 207,8298ha. 

W związku z powyższym prosi się mieszkańców Powiatu Lwóweckiego o składanie opinii:

czy jesteś za włączeniem  w obszar Świeradowa Zdroju terenów otaczających Miasto Świeradów Zdrój, Powiat Lubań a pozostających w granicach administracyjnych Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk, Powiat Lwówecki o powierzchni całkowitej 207,8298ha  składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów Powiatu Lwóweckiego o numerach:

Jednostka ewidencyjna Mirsk – obszar wiejski

Obręb 0005 IZERA:

Am. 8  działki nr 75, 213, 212/1, 211/1

Am.7   działki nr 210/1, 209/1, 208/2

Am.13 działki nr 266/3, 267/2, 276/1, 277/1,  285/1

Am. 14 działki nr: 286/1, 287/2, 288/1, 575/1, 11/268, 10/268, 3/268, 4/268, 1/268, 8/268, 269, 290/1, 584

Am.15 działki nr: 238/1, 569/1, 569/2, 292/1, 255/2, 255/3, 256/2

oraz

 jednostka ewidencyjna Mirsk – obszar wiejski

Obręb 0013 Orłowice:

Am. 1 działki nr: 405, 406

i włączeniu ich w obszar  Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój.

Opinie należy składać:

 -  w terminie  do dnia 10 lutego 2013 roku,

 -  pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski, Aleja  Wojska   Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (opinia powinna zawierać adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby składającej opinię), 

-  osobiście w siedzibie Starostwa (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 – 1530 .

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0/75 782-36-52 lub  0/75 782-32-92, fax 0/75 782-36-54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1530  lub  w siedzibie Starostwa.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                              Zarządu Powiatu Lwóweckiego

                                                                                                                               /--/ Józef Stanisław Mrówka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 492
10 stycznia 2013 08:17 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu.
10 stycznia 2013 08:17 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu.
10 stycznia 2013 08:15 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.