Komunikaty

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje i podmioty nie biorące udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia 7 lutego 2013 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2013 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 488
29 stycznia 2013 15:38 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.