Komunikaty

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje:

I N F O R M A C J A

 

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje, iż dnia 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) Ustawa wprowadza między innymi nowy tryb uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

W związku z powyższym osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego, ubiegające się o uzyskanie prawa jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składają w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych wniosek o wydanie prawa jazdy, dołączając:

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

-  orzeczenie psychologiczne w przypadku ubiegania się po prawo jazdy kat. C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE, DE,

- wyraźną, aktualną, kolorową, fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, bez okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

-  pisemną zgodę rodziców, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat,

-  kserokopię posiadanego prawa jazdy, w przypadku ubiegania się o nowe kategorie.

 

Na podstawie w/w dokumentów zostanie wygenerowany w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) wraz z unikatowym numerem identyfikującym, który otrzyma osoba składająca wniosek. Po otrzymaniu numeru PKK, kandydat na kierowcę powinien udać się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców podając numer PKK oraz nr PESEL. Po ukończeniu kursu kandydat zapisuje się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, podając nr PKK oraz PESEL. Prawo jazdy zostanie wydane po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, zawartego w profilu kandydata na kierowcę.

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł + opłata ewidencyjna 50 gr.       

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2013 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 777
01 lutego 2013 14:52 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.