Komunikaty

Informacja dla przewoźników drogowych

Z dnia 15 sierpnia 2013r. nastąpi zmiana warunków wydawania licencji z zezwoleń w świetle przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym licencję na zarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób, zastąpi zezwolenie na wykonanie zawody przewoźnika drogowego. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie wydawane, w krajowym transporcie drogowym na czas nieoznaczony przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Aby je uzyskać trzeba spełnić wszystkie wymogi, o których mowa w rozporządzeniu WE nr 1071/2009, tj:

-         rzeczywistą, stałą siedzibę,

-         dobrą reputację,

-         odpowiednią zdolność finansową

-         odpowiednie kompetencje zawodowe

Dotychczas licencje krajowe po wejściu w życie nowej ustawy o transporcie drogowym nadal będą ważne i będę uprawniać do wykonywania transportu aż do końca okresu, na który zostały wydane. Będzie można zgłaszać do nich zmiany danych i nowe pojazdy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2013 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 452
30 lipca 2013 13:20 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)