Komunikaty

OGŁOSZENIE dot. zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”).
Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.
Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia 6 lutego 2014 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2014 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 545
24 stycznia 2014 09:10 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zaproszenie_dla_przedstawicieli_do_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2014 09:10 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)