Komunikaty

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w nawiązaniu do pisma Wojewody Dolnośląskiego znak NRŚ-RŚ.7080.1.2015.MJ z dnia 06 lipca 2015 r. informuję, iż zgodnie z art. 13aust. 2 ustawy
z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1153 ze zmianami) w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności , w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie — w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) - opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
w kraju w klatach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji
i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych lalach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach
na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. Traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu
i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2015 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 478
21 lipca 2015 09:07 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [sharp_sekretariatpowiatlwoweckipl_20150721_090351.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2015 09:06 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)