Komunikaty

Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Dolnośląskiej

Podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia ma na celu zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2015 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 473
22 lipca 2015 13:59 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [plik0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 13:59 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)