Komunikaty

Program Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015-2020

                                                                               Zarząd Powiatu Lwóweckiego

 

ZAPRASZA

 

jednostki samorządu terytorialnego powiatu lwóweckiego, partnerów społecznych i gospodarczych, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, na podstawie w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020.

W dniu 22.12.2015r. o godzinie 12:00 w dużej sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Lwówku Śląskim, przy ul. Szpitalnej 4 odbędzie się konferencja na temat projektu Programu Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.powiatlwowecki.pl / (zakładka: „komunikaty”). Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 26 listopada – 31 grudnia 2015r. do Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) pisemnie lub mailem na adres: promocja@powiatlwowecki.pl .

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim tel. 75 7823653

                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2015 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 782
25 listopada 2015 09:20 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_konsultacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2015 09:19 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wpi_20162018.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2015 09:19 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [wpi_20162018.xlsx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)