Komunikaty

Konsultacje społeczne dot. zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 11 stycznia 2016 roku do dnia 25 stycznia 2016 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: is@powiatlwowecki.pl  do dnia 25 stycznia 2016 roku.

 

Załączniki: 

  1. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmian „Wieloletniego Program Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi
    oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.
  2. Załącznik Nr 1 projekt Uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.
  3. Załącznik Nr 2  Formularz zgłaszania wniosków i uwag do zmian „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi
    oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2016 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 447
18 stycznia 2016 10:38 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [raport_z_konsultacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2016 11:43 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2016 11:42 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)