Komunikaty

Zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały
Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”).
Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.
Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia  26 lutego 2016 roku.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 21:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 571
17 lutego 2016 21:08 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zglaszania_kandydatur.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2016 21:07 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)