Komunikaty

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały
Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2016-2019”).

Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
is@powiatlwowecki.pl do dnia 18 stycznia 2017 roku.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2017 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 309
09 stycznia 2017 15:09 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2017 15:08 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zaproszenie_dla_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2017 15:07 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)