Komunikaty

Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 3 października 2017 roku do dnia 10 października 2017 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej.

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: is@powiatlwowecki.pl  do dnia 10 października 2017 roku.

 

Załączniki: 

  • Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  • Załącznik Nr 1 „Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
  • Załącznik Nr 2  Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 258
03 października 2017 16:40 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 16:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [formularz_zglasznia_wnioskow_i_uwag_zal_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 16:31 Łukasz Strzelecki - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)