Komunikaty

Zaproszenie do prac w komisji

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”).

Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres is@powiatlwowecki.pl do dnia 4 stycznia 2018 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2017 07:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 179
20 grudnia 2017 07:36 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 07:35 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zaproszenie_przedstawicieli.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 07:35 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)