Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa laptopa dla nauczyciela do ZSET w Rakowicach Wlk

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 19.08.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę laptopa dla nauczyciela...

Dostawa podręczników

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 12.07.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (III przetarg)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części: Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Część 5 - LWÓWEK...

Wynajęcie środków pływających (80 miejsc) z wyposażeniem niezbędnym do odbycia spływu (wiosła, kamizelki) wraz z transportem na miejsce startu

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Wynajęcie środków pływających (80 miejsc), z wyposażeniem niezbędnym do odbycia spływu (wiosła, kamizelki) wraz z transportem na miejsce startu, podczas imprezy: Spływ rzeką Bóbr. Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Miejsce...

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w m. Strzyżowiec - II przetarg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłsza przetarg nieograniczony na przebudowę obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Strzyżowiec - II przetarg. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP), w terminie...

Remont drogi powiatowej nr 2491D w m.Łupki w km 5+000-6+400 o dł. 1,4 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Łupki w km 5+000-6+400 o dł. 1,4 km. Droga została uszkodzona w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2011r. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ul.Szpitalnej...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (II przetarg)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części: Część...