Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych ZDP. Remont obejmuje głównie malowanie 5 pokoi biurowych - szczegóły zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym. Termin wykonania - 1 miesiąc. Oferty należy składać...

Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj". Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub...

Dostawa wędlin i mięsa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 502885-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa wędlin i mięsa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Dostawa paliwa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 502866-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa paliwa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Dostawa pieczywa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 502735-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa pieczywa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 502795-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Oferta na dostawę tonerów i bębnów dla Wydziału KD

oferta na dostawę tonerów i bębnów dla Wydziału KD

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, 14.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro: Powiat Lwówecki działając zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na Przewóz...