Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 o pow. 1,4459 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 139, 141, 142, 143, 144, 145

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż sześciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 139 o pow. 0,0883 ha Cena wywoławcza – 18.429,00...

Przyjazny mieszkańcom @-Powiat. Informatyzacja starostwa celem wdrożenia nowoczesnych usług

Lwówek Śląski, dnia 23 grudnia 2009 r. Powiat Lwówecki w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą...

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 7.12.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza...

Dostawa pieczywa do ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza...

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo...

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu sieci logicznej budynku Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WD 2007-2013

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319...

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 27.10.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...