Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla...

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na comiesięczne publikowanie informacji dotyczących powiatu lwóweckiego w prasie lokalnej

Lwówek Śląski, dnia 19 grudnia 2011r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na comiesięczne publikowanie informacji dotyczących powiatu lwóweckiego w prasie lokalnej 1 strona oraz ½ strony gazety. Informacje będę przygotowywane przez Zamawiającego i przekazywane do opublikowania...

zakup systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: zakup systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-10-172 2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w następującej...

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA O KRES DO 3 LAT Stosownie do art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 35 ust. 1 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DZ.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) Starosta Lwówecki...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na pakiety edukacyjne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: dostawę pakietów edukacyjnych dla projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59-...