Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/9 o pow. 0,1136 ha, położonej w obrębie 4 Lwówka Śląskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/9 o pow. 0,1136 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 215/9, obręb Lwówek Śląski 4

Lwówek Śląski, dnia 19 listopada 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Zakup tablic pamiątkowych dotyczących projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń”

Postępowanie o wartości do 14000 euro, którego przedmiotem jest zakup tablic pamiątkowych dotyczących projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/13 o pow. 0,1158 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie tablic pamiątkowych

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie tablic pamiątkowych dotyczących projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę prosektoruim w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu...