Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Oferta na dostawę tonerów i bębnów dla Wydziału KD

oferta na dostawę tonerów i bębnów dla Wydziału KD

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, 14.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro: Powiat Lwówecki działając zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na Przewóz...

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 6 grudnia 2017r. OR.272.130.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie nie podlega...

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 06 grudnia 2017 r. OR.272.129.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem...

Transport materiałów sypkich w ilości 300.000 t/km w roku 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30000 euro o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w zakresie transportu materiałów sypkich (kamień, niesort kamienny, tłuczeń, grysy, piasek) w ilości 300 000 t/km w roku 2018. Termin składania ofert upływa w dniu...

Dostawa nowej fabrycznie głowicy koszącej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę nowej fabrycznie głowicy koszącej o minimalnej szerokości roboczej koszenia 150 cm, kompatybilnej z ramieniem hydraulicznym MAROLIN M660TX. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2,...

Dostawa paliw płynnych w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w 2018 roku, z podziałem na części: Część 1 - paliwo płynne na potrzeby pojazdów i sprzętu SD Bystrzyca 2, w tym: benzyna bezołowiowa (norma PN-EN 228) w ilości 5000 litrów, olej napędowy (norma PN-EN 590)...

Dostawa używanego samochodu ciężarowego 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego wywrotki w ilości 1 szt. Wymagania zamawiającego: pojazd ciężarowy wywrotka, DMC od 16 t do 18 t, pojazd używany, kompletny, sprawny technicznie; stan dobry/bardzo dobry; brak wycieków paliwa i oleju; rok...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 620104-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...