Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Wykonanie dużych tablic informacyjnych 80x120 dla szkół ogólnokształcących Powiatu Lwóweckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 1.02.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów

Powiat Lwówecki zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro, którego przedmiotem jest wyłonienie inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów....

Przetarg nieograniczony na zadanie „Remont pracowni szkolnych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim”

UWAGA: Zamawiający zmianił termin składania ofert na dzień 02.02.2017 godz. 12.00 oraz zmieniony został przedmiar remontu toalety w ZSOiZ w Lwówku Śl. (zał 7.2) i skarygowany przedmiar (zał 7.1) remontu sali chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śl. W dniu 27.01 dołączono poprawiony wzór oferty, zał nr 2,3 i 4 bez zmian, znajdują...