Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 17.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Przegląd mostów w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie...

Przegląd dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie ofert w siedzibie zamwiającego...

Wymiana pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 10.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek na odcinku o dł. 0,47 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski ogłasza przetarg niograniczony na remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz - Popielówek na odcinku o dł. 0,47 km. Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2017r. o godz.8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600...

Wymiana pionu wodnego, od poziomu piwnicy doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 28.04.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Lwówek Śląski, dnia 20 kwietnia 2017r. OR.272.43.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4...

Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu tj. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Lwówek Śląski, dnia 14 kwietnia 2017r. OR.272.44.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....