Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie o szacunkową wartość przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się z zapytaniem o szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej o długości 5-7 km. Oferty wstępne prosimy składać do dnia 22.02.2016r. do godz. 10:00 (elektronicznie lub faksem). ...

Wykonanie mapy do celów projektowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi powiatowej o długości 2,062 km. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2016r. o godz. 10:00. Szczegóły zamówienia w załączonym zaproszeniu do składania ofert. Szczegółowe...

Wykonanie Studium Wykonalności na E-usługi wraz z analizą oddziaływania na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 22 stycznia 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 NIP: 616-14-10-172 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu Studium Wykonalności...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę barier rurowych typ "U-11a" szczeblinowych. Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2016r. o godz. 10:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 75 644 28 72.

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości do 500 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2016r. o godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, pok. nr 2. Szczegółowe...