Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2017r. OR.272.120.2017 Zaproszenie do składania ofert na „zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego” I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone...

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na usuwanie pojazdów w trybie art.130a Prawa o ruchu drogowym, z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym. Planowane ilości: - rowery lub motorowery - do 2 szt. - motocykle - do 2 szt. -...

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

wykonanie prac remontowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów do wykonania tych prac

Nielestno, dnia 09.10.2017r. Znak sprawy ZO/07/10/2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Powiat Lwówecki ; ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski , NIP 616-14-10-172 Adres do Korespondencji : Dom Pomocy Społecznej, Nielestno17, 59-610 Wleń e-mail : danutadps@op.pl Tel. 757136402, Fax 757136342. 2. Tryb udzielenia zamówienia...

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym 2017/2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na części: część 1 - droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Wojciechów...

Dostawa piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton. Zapytanie ofertowe do 30.000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert...