Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCZ w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 28 czerwca 2017r. OR.272.64.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018" z podziałem na zadania (części): część 1 - Mirsk I część 2 - Mirsk II część 3 - Gryfów Śląski część 4 - Lubomierz część 5 - Lwówek Śląski. Wykonawca...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209). Przedmiot...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek...