Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów

Powiat Lwówecki zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro, którego przedmiotem jest wyłonienie inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów....

Przetarg nieograniczony na zadanie „Remont pracowni szkolnych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim”

UWAGA: Zamawiający zmianił termin składania ofert na dzień 02.02.2017 godz. 12.00 oraz zmieniony został przedmiar remontu toalety w ZSOiZ w Lwówku Śl. (zał 7.2) i skarygowany przedmiar (zał 7.1) remontu sali chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śl. W dniu 27.01 dołączono poprawiony wzór oferty, zał nr 2,3 i 4 bez zmian, znajdują...