Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostawe urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lwówku Śląskim

Wyjasnienie do zapisu SIWZ w Rozdziale III pkt 3. "Dostawa dodatkowych dwóch zestawów kompletów tonerów do zamawianych urządzeń (poza zestawem startowym)". Zamawiajacy wymaga dostawy dodatkowego zestawu kompletów tonerów do każdego urządzenia poza zestawem startowym. Dodatkowe zestawy tonerów należy...

Sprzedaż samochodu terenowego DODGE KJ NITRO 4.0

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż samochodu terenowego DODGE KJ NITRO 4.0, nr rej. DZG 20286, rok. prod. 2008. Cena wywoławcza 4.500 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 450 zł. Licytacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016r. o godzinie...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 149/2 położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej obiektem gospodarczym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zabudowana obiektem gospodarczym Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.000,00...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów"

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów" (odcinek o dł. 2,232 km, w km 6+100-8+332). Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2016r. o godz. 8:30. Publiczne otwarcie ofert o godz. 9:00. W związku z zamieszczeniem...

Zaproszenie do składania ofert na "zakup i dostawe fabrycznie nowego samochodu osobowego"

Uwaga pomyłka pisarska: W punkcie 7 wzoru oferty Norma emisji spalin powinno być EURO 6 - prosze poprawić ręcznie, lub zakreslić TAK i dopisać EURO 6

Przetarg nieograniczony (roboty budowlane) "Remont sanitariatu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich - 2 części"

UWAGA: Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Termin złożenia ofert: 02.12.2016r. godz. 12.00 UWAGA 2: W dniu 25.11.2016r. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Zmiany zostały opisane w załączonych dokumentach.