Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb - II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik, na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2),...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie ruin kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109"

Z uwagi na błędnie podany termin rozstrzygnięcia postępowania pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zielenina terenie ruin kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109." poniżej publikujemy zaproszenie do złozenia oferty z...

Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez: rajd rowerowy „Z poezją do niepodległości”, rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości”, rajd rowerowy „Z historią do niepodległości” i spływ...

Przegląd dróg 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia...

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przegląd mostów 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Lwówek Śląski, dnia 16 maj 2018r. OR.272.31.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku ZAMAWIAJĄCY: Powiat...