Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie III Gryfowa Ślaskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138,139,140,141,142,143,144,145.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 138 o pow. 0,0878 ha Cena wywoławcza – 27.003,00 zł ( słownie:...

Wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - garaże C w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski, dnia 9 września 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 215/30 o pow. 1656 m2 położona w obrębie IV Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 9 września 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na Dostawę opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 25. 08. 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Ul. Parkowa 9 59-600 Lwówek Śląski Tel. (075) 782 45 25 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawą Prawo zamówień...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 309/64 o pow. 1440 m2 położona w Rakowicach Wielkich zabudowana pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego

Lwówek Śląski, dnia 25 sierpnia 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia...

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574-1 położonej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.210,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziesięć...

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 30 lipca 2009 r. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Sprzedaż składników majątków trwałych : samochodu specjalnego MAN i ciągnika rolniczego Ursus

Zarząd Druk Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 ogłasza przetarg ustny - licytacja na sprzedaż samochodu specjalnego MAN z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego Ursus.