Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż maszyn, urządzeń będących wyposażeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż maszyn, urządzeń będących wyposażeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg w formie przetargu pisemnego ofertowego niżej wymienionych maszyn i urządzeń : Lp. Wyszczególnienie ...

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zaprasza do publicznych rokowań w drodze negocjacji na sprzedaż maszyn i urządzeń po warsztatach szkolnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16 Zaprasza do publicznych rokowań w drodze negocjacji na sprzedaż maszyn i urządzeń po warsztatach szkolnych . Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia ,rok produkcji nr inwentarzowy Proponowana cena wywoławcza w zł. ...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA POWIAT

Lwówek Śląski: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego Numer ogłoszenia BZP: 288183 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lwówek Śląski, dnia 7 września 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 225903 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół PLacówek...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego - działki nr: 139, 141, 143, 144, 145, 146 polożonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Załącznik do Uchwały Nr 252/63/10 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 17 sierpnia 2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki...

Wykonanie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe i sanitarne Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Adaptacji pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe i sanitarne Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 CPV 45.21.31.50-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej ...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech boksów garażowych położonych w Rakowicach Wielkich posadowionych na działkach nr 309/52, 309/56, 309/59

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego, położonych w Rakowicach Wielkich w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1. działka nr 309/52 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działek nr: 139, 141, 143, 144, 145 i 146 położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 21 lipca 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...