Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na wykonanie „Chodnika i drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-10-172 2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości - dz. nr 172/8 połozona w obrębie I Lwówka Śląskiego zabudowana budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. nieruchomości położonej w obrębie II Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372, której Powiat Lwówecki jest właścicelem w 1705/10000 części

Lwówek Śląski, dnia 25 października 2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

zapytanie ofertowe na wykonanie "skoczni w dal"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-10-172 2. Opis sposobu przygotowania oferty: a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:...

Wykonanie projektów budowlanych 2 budynków użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 16 i ul. Wojska Polskiego 20 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Lwówek Śląski: wykonanie projektów budowlanych 2 budynków użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 16 i ul. Wojska Polskiego 20 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, których właścicielem jest Powiat Lwówecki dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego...