Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lolalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla w/w nieruchomości...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZĘT KOMPUTEROWY na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 24.09.2013r. Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZĘT KOMPUTEROWY Na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim 1. Nazwa zamawiającego: Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku...

przygotowanie i wydanie wyżywienia dla łącznie 300 osób podczas imprezy

Lwówek Śląski, dnia 17.09.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie i wydanie wyżywienia dla łącznie 300 osób podczas imprezy: Część I. W dniu 28.09.2013r. dla ok. 200 osób...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę kanału Młynówki w Dębowym Gaju

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony pisemny OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA...

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Lwówek Śląski, 30.08.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/8/13. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp, Powiatowe...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Skarbu Państwa - Kanał Młynówki w Dębowym Gaju

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami), Starosta Lwówecki,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/19, 485/20 położone w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 1 znajdujący sie w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 172/8 obręb Lwówek Śląski 1 zabudowana budynkiem prosektorium

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że...