Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy sporządzenia protokołu z monitoringu porealizacyjnego w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach (PLN/rok), w tym w przewozach pasażerskich (PLN/rok) oraz w przewozach towarowych (PLN/rok) dla Projektu realizowanego przez Powiat Lwówecki pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń"

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4 zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym: sporządzenia protokołu z monitoringu porealizacyjnego w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach (PLN/rok), w tym w przewozach pasażerskich (PLN/rok) oraz w...

Wydanie polsko – czeskiego katalogu 18 artystów w ramach projektu „Sztuka jednoczy ludzi różnych kultur i pokoleń”

Lwówek Śląski, dnia 2.10.2014 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydanie polsko – czeskiego katalogu 18 artystów w ramach projektu „Sztuka jednoczy ludzi różnych kultur i...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lwówek Śląski, dnia 22 września 2014r. Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce...

Publikacja materiałów (opracowanie i druk) z 2 konferencji historycznych w Zaclerzu i we Wleniu, format A5. papier kredowy, full kolor, stron ok. 60 nakład 300 egz.

Lwówek Śląski, dnia 11.09.2014 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na publikację materiałów (opracowanie i druk) z 2 konferencji historycznych w Zaclerzu i we Wleniu, format A5. papier kredowy,...