Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż samochodu terenowego DODGE KJ NITRO 4.0

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż samochodu terenowego DODGE KJ NITRO 4.0, nr rej. DZG 20286, rok. prod. 2008. Cena wywoławcza 4.500 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 450 zł. Licytacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016r. o godzinie...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 149/2 położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej obiektem gospodarczym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zabudowana obiektem gospodarczym Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.000,00...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów"

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów" (odcinek o dł. 2,232 km, w km 6+100-8+332). Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2016r. o godz. 8:30. Publiczne otwarcie ofert o godz. 9:00. W związku z zamieszczeniem...

Zaproszenie do składania ofert na "zakup i dostawe fabrycznie nowego samochodu osobowego"

Uwaga pomyłka pisarska: W punkcie 7 wzoru oferty Norma emisji spalin powinno być EURO 6 - prosze poprawić ręcznie, lub zakreslić TAK i dopisać EURO 6

Przetarg nieograniczony (roboty budowlane) "Remont sanitariatu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich - 2 części"

UWAGA: Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Termin złożenia ofert: 02.12.2016r. godz. 12.00 UWAGA 2: W dniu 25.11.2016r. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Zmiany zostały opisane w załączonych dokumentach.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedażnieruchomości stanowiacej własnośc Skarbu Państwa - dz. nr 697 obręb Ubocze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Uboczu, gmina Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 697, AM-2. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość...