Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 7 września 2017 roku OR.272.99.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PN. „Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski zabudowanej budynkiem przychodni” Zamawiający:...

Zakup oraz obróbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, i przebiegu gotowania potrawy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: zakup oraz obróbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, i przebiegu gotowania potrawy (z uwzględnieniem wymaganych przepisów) i wydawanie. Nazwa artykułu j.m. Ilość termin...

Wykonanie robót budowlanych: dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 6.06.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu

Lwówek Śląski, dnia 1 września 2017 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu, który odbędzie się 30.09.2017 roku, zgodnie z...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania - II przetarg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania (części); Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Część 5 -...

Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i scenę z nagłośnieniem

Lwówek Śląski, dnia 29 sierpnia 2017 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i scenę wraz z scenotechniką. Zadanie obejmuje...