Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przegląd dróg 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia...

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przegląd mostów 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Lwówek Śląski, dnia 16 maj 2018r. OR.272.31.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku ZAMAWIAJĄCY: Powiat...

Zabezpieczenie medyczne (2 ratowników) podczas czterech imprez

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Zabezpieczenie medyczne (2 ratowników) podczas czterech imprez: Rajdy rowerowe - Z poezją do niepodległości, Z regionem do niepodległości, Z historią do niepodległości oraz spływ rz. Bóbr Nazwa artykułu j.m. Ilość termin...

Dostawa 20 książek o tematyce historycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na dostawę 20 książek o tematyce historycznej – w związku z realizacją projektu „Droga do niepodległości na polsko - czeskim pograniczu”. Lp. Nazwa artykułu Ilość 1. Słowiańskie dzieje Autor: Dębek Bogusław Andrzej...

Odnowa oznakowania poziomego dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na odnowę oznkowania poziomego dróg: CZĘŚĆ 1 – odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego znajdujących się w utrzymaniu zamawiającego. CZĘŚĆ 2 – odnowa oznakowania...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2),...

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice".

Powiat Lwówecki ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro w formie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Płąwa Górna - Milęcice". Szczegóły zamówienia...