Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego Numer ogłoszenia: 260257 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa szkolnego boiska sportowego

Lwówek Śląski: PRZEBUDOWA SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO Numer ogłoszenia: 304048 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących...

wykonanie projektów budowlanych 7 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Lwówecki

Lwówek Śląski: wykonanie projektów budowlanych 7 budynków użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 3, Parkowej 5, Parkowej 9, Parkowej 17, ul. Pałacowej 8 i Pałacowej 9 oraz ul. Ptasiej 3 Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim, których właścicielem jest Powiat Lwówecki dla...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Lwówek Śląski, 31. 08. 2011 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Ul. Parkowa 9 59-600 Lwówek Śląski Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim, znak postępowania 6/2011/ZP. Zawiadomienie o...

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na cieku wodnym dz. nr 83/2 m. Pasiecznik gm. Lubomierz na dł. 151 mb

Lwówek Śląski: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na cieku wodnym dz. nr 83/2 m. Pasiecznik gm. Lubomierz na dł. 151 mb Numer ogłoszenia: 228637 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zapytanie ofertowe na realizację sprzątania terenu imprezy oraz wywóz nieczystości związane z organizacją Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec”

Zapytanie ofertowe na realizację sprzątania terenu imprezy oraz wywóz nieczystości związane z organizacją Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec” Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: sprzątanie i wywóz nieczystości podczas Pikniku Ekologicznego organizowanego 24 września...

Zapytanie ofertowe na wynajem sceny na potrzeby Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec”

Zapytanie ofertowe na wynajem sceny na potrzeby Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec” Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: wynajem sceny o wymiarach nie mniejszych niż wraz z namiotami za sceną (garderoba, namiot organizatora) oraz jej montaż i demontaż na potrzeby Pikniku Ekologicznego,...

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowej obsługi sceno - technicznej wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem i jego obsługą podczas Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec”

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowej obsługi sceno - technicznej, wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem i jego obsługą podczas Pikniku Ekologicznego w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec” Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: kompleksową obsługę sceno - techniczną Pikniku Ekologicznego,...

Wymiana tynków zewnętrznych elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kolejowej nr 16 w Gryfowie Śląskim

Gryfów Śląski: Wymiana tynków zewnętrznych elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kolejowej nr 16 w Gryfowie Śląskim. Numer ogłoszenia: 244632 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski NIP:...