Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2515D w miejscowości Niwnice

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2515D w miejscowości Niwnice ( w km 2+000-2+355) o długości ok. 22 mb w wysokości 3 m wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2013r. godz. 15:00. Wszelkie informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych...

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej remontu elementów odwodnienia drogi powiatowej nr 2516D w miejscowości Rząsiny:

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej remontu elementów odwodnienia drogi powiatowej nr 2516D w miejscowości Rząsiny: 1) odbudowa muru oporowego w km 2+482-2+506, o długości ok.24 mb i wysokości 3 m wraz z remontem jezdni przylegającej do muru, 2) wzmocnienie skarp rowu w km 0+942-1+092, o długości ok. 150 mb wraz z remontem 2 przepustów...

wykonanie około 20 minutowego filmu edukacyjnego o pobycie Napoleona we Lwówku Śląskim i bitwie pod Lwówkiem

Lwówek Śląski, dnia 16.07.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na jest: wykonanie około 20 minutowego filmu edukacyjnego o pobycie Napoleona we Lwówku Śląskim i bitwie pod Lwówkiem. ...

Wykonanie filmu promocyjnego 7-10 minut pn.: „atrakcje turystyczne Powiatu Lwóweckiego”

Lwówek Śląski, dnia 12.07.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: wykonanie filmu promocyjnego 7-10 minut pn.: „atrakcje turystyczne Powiatu Lwóweckiego” i emisja filmu w telewizji...

Wykonanie audytu energetycznego dla 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 3 lipca 2013r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Powiatu Lwóweckiego zwraca się o złożenie oferty cenowej wykonania audytu energetycznego dla 5 budynków użyteczności publicznej – specyfikacja budynków w załączeniu,...

wykonanie audytu efektywności ekologicznej projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w celu pozyskania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lwówek Śląski, dnia 17 czerwca 2013r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Powiatu Lwóweckiego zwraca się o złożenie oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności ekologicznej projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w...