Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliw płynnych w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w 2018 roku, z podziałem na części: Część 1 - paliwo płynne na potrzeby pojazdów i sprzętu SD Bystrzyca 2, w tym: benzyna bezołowiowa (norma PN-EN 228) w ilości 5000 litrów, olej napędowy (norma PN-EN 590)...

Dostawa używanego samochodu ciężarowego 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego wywrotki w ilości 1 szt. Wymagania zamawiającego: pojazd ciężarowy wywrotka, DMC od 16 t do 18 t, pojazd używany, kompletny, sprawny technicznie; stan dobry/bardzo dobry; brak wycieków paliwa i oleju; rok...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 620104-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ DYSTRYBUCJĘ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LWÓWECKIEGO

Powiat Lwówecki: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ DYSTRYBUCJĘ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na „zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego” I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie Zarządzenia...

Dostawa wyposażenia szkolnej pracowni leśnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr LS Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. rejestrator leśniczego z oprogramowaniem kompl. 1 2017-12-15 Lwówek Śląski 2....

Dostawa używanego samochodu ciężarowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego - wywrotka. Pojazd o DMC 18 t; sprawny technicznie; rok produkcji nie starszy niż 2000 rok; przebieg do 180 000 km; z czołownicą i pługiem. Więcej szczegółów w załączonej SIWZ. Uwaga zmiana parametrów....

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r.– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U....

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Remont toalety ZPEW

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont toalety ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...