Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. Atlas owadów uszkadzających drewno Poradnik leśnika 1. szt. 2 2017-12-15 Lwówek...

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwowku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna...

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych: murarz - tynkarz ZPEW SOSW, murarz - tynkarz warsztaty szkolne ZPEW ZSZ w MOS w Lwówku Śląskim i pracowni rysunku technicznego oraz technik informatyk - Pracownia urządzeń techniki komputerowej w ZSET

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 23.04.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Lwówek Śląski, dnia 23 kwietnia 2018r. OR.272.31.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku ...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części: Część 1 - Przebudowa układu drogowego dróg 2501D i 2518D, ETAP I droga powiatowa nr 2501D Brunów – Chmielno w km 0+000 – 2+600 dł. 2,6 km wraz z remontem...

Dostawa barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 m.b."

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na: "Dostawę barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 mb". Termin wykonania zamówienia do 30 dni. Ofertę cenową prosimy składać na e-mail: zdplwowek@rcs.pl. Termin składania ofert upływa w dniu...

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ZPEW w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI BIOLOGICZNEJ W ZPEW W LWÓWKU ŚLĄSKIM nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. Lupa szt. 3 2018-05-30 Lwówek Śląski 2....

Wykonanie instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Powiat Lwówecki: Wykonanie instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...