Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Realizacja Projektu Kapitał Ludzki Człowiek – najlepsza inwestycja w roku 2010

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert, do dnia 27.01.2010r. na realizację następujących zadań: Warsztaty fotograficzno – socjologiczne. Przewiduję się uczestnictwo 12 osób. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu osoby szkolącej do DPS w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy - działka nr 152/3 o pow. 67 m2 oraz działka nr 152/5 o pow. 70 m2 połozone w obrebie III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 12.01.2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich zabudowanej pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 309/64 o pow. 1440 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/64 o pow. 1440 m2, obręb Rakowice Wielkie, zabudowanej wyodrębnionym obiektem pawilonu mieszkalnego byłego internatu...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych kompleksem budynkówi budowli DPS w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...