Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 216929 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek...

Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dodatkowe oznakowanie wybranych ścieżek/tras rowerowych

Lwówek Śląski, dnia 1 sierpnia 2011 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dodatkowe oznakowanie wybranych ścieżek/tras rowerowych. W ofercie należy uwzględnić: 1) Wykonanie i montaż przy węzłach...

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/27 o pow. 0,2257 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34...

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 145, 146 położone w obrebie III Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 145 o pow. 0,1158 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...

Wymiana tynków zewnętrznych elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kolejowej nr 16 w Gryfowie Śląskim

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gryfów Śląski dnia 26.07.2011r. i Zawodowych w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16 tel. 75 7813454 fax. 75 7814640 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym...

Wymiana pokrycia dachu budynku „A” Szpitala przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim wraz z robotami towarzyszącymi

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu budynku A Szpitala przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim wraz z robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 202455 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Remont dachu budynku ZPEW przy ul. Parkowej 9.

Lwówek Śląski: Remont dachu budynku ZPEW przy ul. Parkowej 9 Numer ogłoszenia: 201393 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżwę nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim zabudowanej budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Zapytanie ofertowe na realizację dwumiesięcznej internetowej kampanii reklamowej w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec”

Zapytanie ofertowe na realizację dwumiesięcznej internetowej kampanii reklamowej w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec” Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: przeprowadzenie dwumiesięcznej kampanii reklamowej w ramach projektu „Nadbobrzański Czerwiec ” w ramach Programu Operacyjnego EWT Rzeczpospolita...